Lihan alkuperän ilmoittaminen

Liha ja raakalihavalmisteet

Raa'an lihan alkuperä on ilmoitettava aina kotimaisesta ja ulkomailta tuodusta lihasta. Alkuperämaa ilmoitetaan tuoreesta ja pakastetusta leikatusta, jauhetusta tai paloitellusta lihasta. Naudanlihasta, jolla on oma merkintäjärjestelmänsä ja sianlihasta, lampaan- ja vuohenlihasta sekä siipikarjanlihasta, on aina ilmoitettava alkuperämaa, myös Suomi. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee, että myös muun lihan alkuperä ilmoitetaan. Naudanlihan alkuperä on ilmoitettava EU:n antaminen asetusten ja säädösten mukaisesti, ks. alla.

Lihan alkuperämaa on ilmoitettava myös raakalihavalmisteista, kuten suolatusta, maustetusta ja marinoidusta lihasta. Alkuperämaa on ilmoitettava myös naudanlihasta tehdyistä raakalihavalmisteista, sillä niihin ei sovelleta EU:n naudanlihaa koskevia asetuksia.

Kansallisen asetuksen (voimaan 1.6.2017) mukaan kuluttapakkauksien tuoteselosteessa on ilmoitettava tuotteessa käytetyn lihan alkuperämaa. Asetusta sovelletaan valmiiksi pakattujen elintarvikeiden ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittamiseen. Jos elintarvikkeessa on sen ainesosien suomalaisesta alkuperästä kertova Hyvää Suomesta -merkki, erillistä alkuperämerkintää ei tarvita. Asetus on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Se voidaan kuitenkin kumota jo ennen tätä, mikäli EU-komissio antaa oman asetuksensa aiemmin.

Jos lihavalmiste tai liharuokavalmiste valmistetaan myymälässä, ravintolassa tai suurtaloudessa, valmisteeseen käytetyn lihan alkuperä on pystyttävä asiakkaalle tarvittaessa kertomaan.

Pakkaamattomiin elintarvikkeisiin sovelletaan samoja alkuperämerkintävaatimuksia kuin pakattuihin elintarvikkeisiin.

Naudanlihan alkuperän ilmoittaminen

Naudanlihalla on oma merkintäjärjestelmänsä ja sen mukaan kaikessa kaupan pidettävässä tuoreessa tai pakastetussa, leikatussa ja jauhetussa naudanlihassa tai naudanlihaa sisältävässä jauhelihassa on oltava merkittynä erätunnus sekä erikseen ilmoitettuna naudan syntymä-, kasvatus- ja teurastusmaa tai vaihtoehtoisesti yksi alkuperämaa. 

Kun nauta on syntynyt, kasvanut ja teurastettu Suomessa, merkitään kokonaiset lihapalat, suikaleet ja kuutiot sanoilla Alkuperä: Suomi / Ursprung: Finland. Sen lisäksi merkitään Teurastettu: Suomi / Slaktat i Finland ja Leikattu: Suomi / Stryckad i Finland ja näiden tuotantolaitostan numerot.

Teurastusmaata ei välttämättä tarvita, tiedoksi riittää teurastamon numero. Lisäksi tarvitaan erätunnus, jonka perusteella liha pystytään jäljittämään yksittäiseen eläimeen tai eläinryhmään saaakka.

Vaihtoehtoisesti ilmoitetaan vain yksi alkuperämaa. Tällöin esimerkiksi leikatun naudanlihan merkintä "Alkuperä: Suomi" tarkoittaa, että nauta on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu Suomessa.

Jauhetussa naudanlihassa alkuperä tarkoittaa vain niitä maita, joissa nauta on syntynyt ja kasvatettu. Teurastusmaa on jätetty alkuperämääritelmän ulkopuolelle. Naudan jauhelihan merkintävaatimuksiin kuuluu antaa tiedot siitä maasta, jossa eläin on teurastettu sekä siitä maasta, jossa jauheliha on valmistettu.

Jos eläin on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu eri maissa, luetellaan kaikki maat. Teurastusmaan jälkeen merkitään myös teurastuspaikan numero. Leikkaamo ja erätunnus merkitään samalla tavalla kuin muuhunkin naudanlihaan.

Vasikanlihan merkitsemisestä säädetään erikseen neuvoston, komission ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa. Teurastuspaikan numero, leikkaamo ja erätunnus merkitään samalla tavalla kuin muuhunkin naudanlihaan.

Lisätietoa:

Lisää naudanlihan merkitsemisestä voi lukea  Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta
Sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjanlihan merkinnöistä voi lukea täytäntöönpanoasetuksesta EU N:o 1377/2013