Rekisteriseloste

Lihatiedotusyhdistys ry 20.12.2021


Tietosuojakäytäntö / Henkilötietolaki 523/99 ja tietosuoja-asetus GDPR


Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Lihatiedotusyhdistys ry, Vanha Talvietie 2 A 16, 00580 Helsinki.
Y-tunnus: 2310386-2
info@lihatiedotus.fi
www.lihatiedotus.fi

Tietosuojavastaava: Noora Laukkanen

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien Lihatiedotusyhdistys ry:n verkkopalveluiden käyttöön. Jos verkkopalveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä käytäntöä, Lihatiedotusyhdistys ry:n verkkopalveluita ei tule käyttää.

Lihatiedotusyhdistys ry vastaa palveluiden sisällöstä ja välitettävien tietojen oikeellisuudesta. Sivuston sisällössä on pyritty kaikin mahdollisin tavoin tiedon oikeellisuuteen, luotettavuuteen ja ajantasaisuuteen. Lihatiedotusyhdistys ry ei ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen käyttäjä on tunnistettavissa. Lihatiedotusyhdistys ry on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja, asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Henkilötietorekisteriä pidetään yllä ulkopuolisen palveluntarjoajan suojatulla palvelimella. Suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa pääsyn tallennettuun tietoon vain Lihatiedotusyhdistys ry:n työntekijöille sekä yhteistyökumppaneille, joille Lihatiedotusyhdistys ry on antanut tätä varten valtuutuksen.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Lihatiedotusyhdistys ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten.

Lihatiedotusyhdistys ry ei kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Vain kysymyksiin ja palautteisiin vastataksemme tarvitsemme sähköpostiosoitteen. Aineistotilauksia varten tarvitsemme sähköpostiosoitteen lisäksi nimen, toimitusosoitteen ja matkapuhelinnumeron. Lihatiedotusyhdistys ry poistaa aineistotilauksista kertyneet henkilötiedot kappalemääriin perustuvan tilastoinnin jälkeen kalenterivuosittain.

Lihatiedotusyhdistys ry voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Erityisissä poikkeustilanteissa tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, joissa voimassa oleva laki tai asetus tai muu viranomaisen määräys niin vaatii.

Lihatiedotusyhdistys ry ei ole vastuussa kolmansien osapuolten laiminlyönneistä tai toimista, kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä, käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Lihatiedotusyhdistys ry:n verkkopalveluihin, kuten esimerkiksi sosiaalisen median viestipalvelut.

Evästeet ja käytön seuranta

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle tämä vieraillessa verkkosivuilla. Evästeet eivät ole henkilötietoja eikä niiden perusteella voi tunnistaa käyttäjää.

Lihatiedotusyhdistys ry voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analytics’iä verkkopalveluiden käytön kehittämiseen. Käytöstä kerätään muun muassa sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.

Lukijakommentointi ja palaute

Osassa Lihatiedotusyhdistyksen verkkopalveluissa käyttäjällä on mahdollisuus kommentointiin. Kommentointi on vapaata, mutta sen pitää liittyä käsiteltävään aiheeseen. Kommentoijat ovat itse vastuussa kirjoitusten sisällöistä.

Lihatiedotusyhdistys ry poistaa viestit, joissa käytetään sopimatonta kieltä tai jotka ovat muuten asiattomia. Viestit poistetaan jälkikäteen. Poistettavia viestejä ovat muun muassa kunnianloukkaukset, yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen, ihmisten nimittely, valheellisen tiedon levittäminen, rikokseen kehottaminen ja toisen henkilön nimissä esiintyminen. Myös mainonta on kiellettyä.

Tarkastus ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on mahdollisuus tarkastaa häntä koskevat tiedot Lihatiedotusyhdistys ry:n rekisterissä olevat tiedot. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Lihatiedotusyhdistys ry:n tiedotteita noudattamalla tiedotteessa olevaa ohjetta postituslistalta poistumiseksi.