Lihatiedotus

Lihatiedotusyhdistys ry edistää suomalaisen lihantuotannon imagoa, arvostusta ja menekkiä tarjoamalla puolueetonta ja luotettavaa tietoa lihantuotannon turvallisuudesta, jäljitettävyydestä ja läpinäkyvyydestä sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi yhdistys välittää tietoa lihan hyvästä ravintosisällöstä ja käyttömahdollisuuksista monipuolisen ruokavalion osana.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä liha-alalla toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö, järjestö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. 

Jä­se­net  2019

Atria Suomi Oy, www.atria.fi
HKScan Finland Oy, www.hkscan.com
Snellmanin Lihanjalostus Oy, www.snellman.fi
 

Hallitus 2019

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Roland Snellman, Snellmanin Lihanjalostus Oy

Jäsenet

Viestintä- ja HR-päällikkö Hanne Kortesoja, Atria Suomi Oy
Toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi, Elintarviketeollisuusliitto ry
Professori (emeritus) Eero Puolanne, Helsingin yliopisto