Lihatiedotus

Lihatiedotusyhdistys ry edistää suomalaisen lihantuotannon imagoa, arvostusta ja menekkiä tarjoamalla puolueetonta ja luotettavaa tietoa lihantuotannon turvallisuudesta, jäljitettävyydestä ja läpinäkyvyydestä sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi yhdistys välittää tietoa lihan hyvästä ravintosisällöstä ja käyttömahdollisuuksista monipuolisen ruokavalion osana.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä liha-alalla toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö, järjestö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. 

Vuoden 2019 vuosikokous pidetään toukokuussa ja kokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Jä­se­net  2019

Atria Suomi Oy, www.atria.fi
HKScan Finland Oy, www.hkscan.com
Snellmanin Lihanjalostus Oy, www.snellman.fi
 

Hallitus 2018

Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Roland Snellman, Snellmanin Lihanjalostus Oy

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, Atria Suomi Oy

Jäsenet

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mikko Saariaho, HKScan Oyj
Toimitusjohtaja Mari Hannuksela, Lihakeskusliitto ry
Toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi, Elintarviketeollisuusliitto ry
Professori (emeritus) Eero Puolanne, Helsingin yliopisto