Makkaroiden rasva ja suola

Rasva

Ruoka- ja leikkelemakkaroita kartetaan usein niiden rasvaisuuden takia. Suomessa makkaroiden rasvan määrä on vähennetty parisen prosenttia vuosikymmenten kuluessa ja suuntaus jatkuu edelleen. Erityisesti rasvaa on vähennetty ruoka- ja leikkelemakkaroista, joissa rasvapitoisuus on nyt 10-20 %. 

Vähärasvaisissa makkaroissa on reilu kolmannes vähemmän rasvaa tavanomaiseen tuotteeseen verrattuna. Esimerkiksi perinteisessä lauantaimakkarassa on hieman vajaa 20 % rasvaa ja kevytlauantaissa rasvan määrä on 9-10 %. 

Perinteisissä grilli- ja lenkkimakkaroissa sekä nakeissa on 17-20 % rasvaa. Meetvurstien ja salamien rasvapitoisuus on 35-40 %, kevytmeetvurstissa rasvaa on 20-25 %. Saatavana on myös alle 10 % rasvaa sisältäviä meetvursteja. 

Makkaroiden tarkat rasva- ja energiapitoisuudet selviävät pakkausmerkinnöistä.

Suola

Moni karttaa makkaroita rasvaisuuden lisäksi myös niiden suolaisuuden takia. Suomessa lihavalmisteiden ja makkaroiden tuotekehityksessä suolan vähentäminen on kuitenkin ollut keskeistä jo vuosien ajan. Vähennys on tehty ja tehdään vaiheittain, jolloin vähempään suolaan tottuu helpommin. Myös tuoteinnovaatiot ja tuotantoprosessien kehittyminen mahdollistavat entistä vähemmän suolaa sisältävien makkaroiden tuotannon.

Makkaroiden sisältämä suolan määrä merkitään pakkaukseen ja luvussa on uuden ilmoitustavan mukaan lisätyn suolan lisäksi myös lihassa luonnostaan oleva natrium. Siten suolapitoisuus on suurempi kuin aikaisemmin, vaikka tuotteeseen lisätyn suolan määrä ei olisikaan kasvanut.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1010/2014 määrittelee suolaisuusrajat. Makkaroiden pakkauksissa tulee olla merkintä "voimakassuolainen" tai "sisältää paljon suolaa", jos suolapitoisuus on yli 2,0 %. "Vähäsuolainen" tai "kevyesti suolattu" merkinnän saa laittaa pakkaukseen, jos makkarassa on enintään 1,2 % suolaa (1084/2004). Merkinnät "suolaa vähennetty" tai "vähemmän suolaa" katsotaan ravitsemusväitteeksi. Suolaa koskevat ravitsemusväitteet ja niiden käytön ehdot ilmoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä. Lue lisää myös Ruokaviraston Elintarviketieto-oppaasta.

Muut leikkeleinä käytettävät lihavalmisteet ovat voimakassuolaisia, jos niissä on yli 2,2 % suolaa (1010/2014).