Teurastuksen sivutuotteet

Teurastuksessa syntyy elintarvikkeiden lisäksi erilaisia sivutuotteita. Sivutuotteet hyödynnetään muun muassa lääke-, kosmetiikka-, biopolttoaine-  ja eläinrehutuotannossa. Ainoastaan ruoansulatuskanavan sisältö kompostoidaan. Niin sanottua teurasjätettä teurastuksen yhteydessä ei synny. 

Sivutuotteet luokitellaan kolmeen luokkaan niiden ihmisille ja eläimille aiheuttaman tautiriskin perustella. Suurin riski on luokan 1 sivutuotteilla, kuten naudan pää ja selkäranka ja ne hävitetään. Luokan 2 sivutuotteet, esimerkiksi ruuansulatuskanavan sisältö kompostoidaan. Luokan 3. sivutuotteita käytetään muun muassa turkiseläinten rehujen raaka-aineeksi.

Lisätietoja: Ruokavirasto, TSE-riskimateriaali ja sivutuotteet.

Elopaino = elävän eläimen paino

Elävän naudan painosta eli elopainosta noin 46 % hyödynnetään ihmisravinnoksi eli elintarvikkeiksi. Siasta hyödynnetään 58 %  ja broilerista 65 %. Loppuosa ruhosta hyödynnetään muussa tuotannossa. Rasvaa käytetään esimerkiksi biopolttoaineissa ja vuotia auto- ja huonekaluteollisuudessa.


Esimerkkejä ruhon hyödyntämisestä elintarvikkeiksi ja sivutuotteiksi       % elopainosta

Lähde: Ruoka-Suomi -teemaryhmän julkaisu 1/2012

 

  SIKA, elopaino 96 kg

  Elintarvikkeet; 58 %

  liha; 55 %

  maksa, munuaiset, sydän, kieli; 3 %

  Luokan 1 sivutuotteet    

  -

  Luokan 2 sivutuotteet;
  10 %

  ruoansulatuskanavan (maha ja suoli) sisältö;
  10 % - kompostiin

  Luokan 3 sivutuotteet;     
  32 %   

  nahka, luut, keuhkot, henkitorvi; 19 % -  lemmikki- ja
  turkiseläinten ruoaksi

  veri; 4 % - käsittelylaitokseen

  rasva; 9 % -  rasvateollisuuteen

 

 

  NAUTA, elopaino 668 kg

  Elintarvikkeet; 46 %

  liha; 46 %

  maksa, munuaiset, sydän, kieli; 1,5 %

  Luokan 1 sivutuotteet;
  3 % 

  pää ja selkäranka -  käsittelylaitokseen 
  hävitettäväksi

  Luokan 2 sivutuotteet;
  19 %

  ruoansulatuskanavan ja suolen sisältö; 19 % - kompostiin

  Luokan 3 sivutuotteet;     
  32 %        

  nahka; 6 % nahkateollisuuteen

  luut, keuhkot, kurkkutorvi, mahat, suolet tyhjennettynä; 12 %
  - lemmikki- ja turkiseläinten ruoaksi

  rasva; 4 % - rasvateollisuuteen

  veri, sorkat, utareet; 10 % - käsittelylaitokseen

 

BROILERI

Laskennallinen elopaino on  2,3 kg ja siitä elintarvikkeeksi käytetään 65 % ja eläinravinnoksi 35 %, lähinnä turkiseläinten rehuksi.

Ruhopaino vaihtelee eläinlajeittain

Sialla ruhopainoon lasketaan mukaan pää ja sorkat, jolloin ruhopaino on noin 80 % eläimenpainosta eli ns. elopainosta. Naudalla ja lampaalla päitä ja sorkkia ei lasketa mukaan ruhopainoon, ja niillä ruhopaino on noin 60 % elopainosta.

Sivutuotteita koskevia säännöksiä on mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja sen täytäntöönpanosta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011. Sivutuoteasetuksen soveltamisala on laaja. Se kattaa sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräilyn, kuljetuksen, käsittelyn, markkinoille saattamisen ja hävittämisen. Asetusta sovelletaan myös sivutuotteiden tuontiin, vientiin ja kauttakuljetukseen.