Kuljetukset

Eläinten kuljetus on säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. Kuljetuksen on oltava mahdollisimman turvallista ja eläimiä on suojeltava vahingoittumiselta, sairastumiselta sekä kivulta ja kärsimykseltä lastauksen, kuljetuksen ja purun aikana.

Suomalaiset teurastamot ostavat kuljetuspalvelut eläinten kuljetukseen erikoistuneilta ammattilaisilta. Ajoneuvoissa yhdistyvät kuljetuksen tehokkuus ja käytännöllisyys sekä eläinten mahdollisimman hyvät olosuhteet. Autoissa on koneellinen ilmanvaihto ja lämpötilaa säädetään tarpeen mukaan. Naudoille ja sioille on tarjolla vettä kuljetuksen aikana. Broilerit ja kalkkunat kuljetetaan lämpökontein varustetuissa autoissa. Auton lastaushissi helpottaa eläinten siirtymistä autoon ja autosta ulos. Eläinosaston lattia- ja seinämateriaalit ovat kestäviä, eläimille turvallisia sekä helposti puhdistettavia, sillä osasto puhdistetaan jokaisen kuljetuserän jälkeen. Eläimiä vahingoittavia ulokkeita ei ole ja materiaalien väritys on tasainen ja heijastamaton. Eläinten ohjailussa kuljettaja voi käyttää ajolevyä tai kevyttä muovista melaa. Sähköpiiskaa saa käyttäää vain äärimmäisessä tapauksessa.

Suomessa kuljetukset ovat lyhyitä

Sioilla ja naudoilla keskimääräinen kuljetusmatka on 200 km, broilereilla noin 45 km. Suomeen ei tuoda eikä Suomesta juuri viedä eläimiä muihin maihin teurastettavaksi. Satunnaisissa ylituotantotilanteissa esimerkiksi porsaita saatetaan vielä lähialueille kasvatettavaksi ja teurastettavaksi. Yleisenä käytäntönä on kuitenkin kuljettaa eläimet suoraan tuotantotilalta teurastamoon.

Joissakin Euroopan unionin maissa kasvattaja myy eläimensä ns. karjamarkkinoilla välittäjälle, joka myy ne edelleen toiselle välittäjälle, teurastamoille tai edelleen kasvatettavaksi. Ennen teurastusta eläimiä on voitu kasvattaa useammalla tilalla sekä kuljettaa monessa Euroopan maassa. Elävien tuotantoeläinten siirto maasta toiseen vaatii aina terveystodistuksen. Sen saamiseksi eläimen on oltava alkuperätilalla 30 vuorokautta. Elävien eläinten edestakaisin kuljettaminen lisää eläintautien riskiä.

Kuljettajilta vaaditaan pätevyystodistus

Suomessa eläimiä saa kuljettaa vain henkilö, jolla on kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus. Sen saamisen ehtona on koulutus sekä hyväksyttävästi suoritettu pätevyyskoe. Viranomaisilla on oikeus tarkastaa eläinkuljetus. Maantiellä kuljetuksia valvoo enimmäkseen poliisi, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan eläinlääkäreitä. Viranomaiset voivat myös määrätä virkaeläinlääkärit tarkastamaan eläinkuljetuksia. Valvontaa tehdään myös tiloilla lastauksen ja kuorman purun yhteydessä. Teurastamossa eläinlääkäri valvoo kuorman purkamista ja tarkastaa saapuneet eläimet ja niiden tiedot eli ketjuinformaation.

Lisätietoa:

Ruokavirasto