Lihantarkastusleimat

EU-teurastamossa hyväksytyt ruhot leimataan Euroopan yhteisössä eläinperäisissä elintarvikkeissa käytettävällä soikeilla  terveys- ja tunnistusmerkeillä.

Merkit soittavat, että tuote on valmistettu EY:n hygieniasäännökset täyttävässä laitoksessa ja että viranomaiset ovat hyväksyneet tuotteen valmistuksen valvonnan. Merkeistä käy ilmi valmistusmaa ja valmistavan laitoksen tunnusnumero. 

Hätäteurastettujen ja kansallisesti ehdollisesti hyväksyttyjen ruhojen leimaamisessa käytetään suorakaiteen muotoista merkkiä.  Tarkastus-eläinlääkäri voi määrittää ehdollisesti hyväksytyn lihan käyttötarkoituksen lisäleimausta - KUUMENNUS, PAKASTUS tai TEOLLISUUS - avulla.  

Merkkien käyttöä valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.