Työtä ja ruokaturvaa

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala. Kun valitsee suomalaista lihaa, se auttaa työllistämään suoraan noin 8 000 ja välillisesti jopa 300 000 suomalaista: maanviljelijöitä, lihantuottajia, eläinlääkäreitä, rehuntoimittajia, kuljetusyrittäjiä, tuotekehittäjiä, pakkaajia ja vähittäiskaupan henkilöstöä.

Lihantuotanto tuo elinvoimaa ja hyvinvointia koko Suomeen. Vuonna 2017 Suomessa oli noin 1 000 sikatilaa ja 290 siipikarjanlihaan erikoistunutta tilaa, joista broileritiloja noin 130. Lihanautoihin ja muuhun nautakarjatalouteen erikoistuneita tiloja oli 3 250. Lypsykarjatilojen määrä oli 7 300 eri puolella Suomea.

Suomalainen liha tuo ruokaturvaa.Vuonna 2019 koko lihantuotannon omavaraisuusaste (tuotannon ja kulutuksen suhde) oli Suomessa noin 94 prosenttia ja kulutuksen kotimaisuusaste 80,4 %.

Suomalainen liha on lähiruokaa. Suomalaisten tuotantoeläinten rehu saadaan pääsääntöisesti oman tai naapuritilan pelloilta. Pohjoisissa olosuhteissa Suomen maaperä on vaikeasti hyödynnettävissä muiden elintarvikkeiden tuotantoon, mutta soveltuu hyvin lihan - ja rehuntuotantoon.

Lisätietoa:

Luonnonvarakeskus Luke
Elintarviketeollisuusliitto ry