Työtä ja ruokaturvaa

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala. Kun valitsee suomalaista lihaa, se auttaa työllistämään suoraan noin 10 000 ja välillisesti jopa 300 000 suomalaista: maanviljelijöitä, lihantuottajia, eläinlääkäreitä, rehuntoimittajia, kuljetusyrittäjiä, tuotekehittäjiä, pakkaajia ja vähittäiskaupan henkilöstöä.

Lihantuotanto tuo elinvoimaa ja hyvinvointia koko Suomeen. Vuonna 2021 Suomessa oli noin 860 sikatilaa ja 550 siipikarjanlihaan erikoistunutta tilaa, joista broileritiloja noin 130. Lihanautoihin ja muuhun nautakarjatalouteen erikoistuneita tiloja oli 3 300. Lypsykarjatilojen määrä oli noin 5 500 eri puolella Suomea. (Luke, 2021)

Suomalainen liha tuo ruokaturvaa.Vuonna 2021 koko lihantuotannon omavaraisuusaste (tuotannon ja kulutuksen suhde) oli Suomessa noin 97 prosenttia ja kulutuksen kotimaisuusaste 83,3 %. (Kantar TNS Agri Oy)

Suomalainen liha on lähiruokaa. Suomalaisten tuotantoeläinten rehu saadaan pääsääntöisesti oman tai naapuritilan pelloilta. Pohjoisissa olosuhteissa Suomen maaperä on vaikeasti hyödynnettävissä muiden elintarvikkeiden tuotantoon, mutta soveltuu hyvin lihan - ja rehuntuotantoon.

Lisätietoa:

Luonnonvarakeskus Luke
Elintarviketeollisuusliitto ry