Työtä ja ruokaturvaa

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala

Lihantuotanto on suomalaisen elintarviketeollisuuden suurin toimiala. Kun valitsee suomalaista lihaa, se auttaa työllistämään suoraan noin 8 000 ja välillisesti jopa 300 000 suomalaista: maanviljelijöitä, lihantuottajia, eläinlääkäreitä, rehuntoimittajia, kuljetusyrittäjiä, tuotekehittäjiä, pakkaajia ja vähittäiskaupan henkilöstöä.

Lihantuotanto tuo elinvoimaa ja hyvinvointia koko Suomeen. Vuonna 2017 Suomessa oli noin 1 000 sikatilaa ja 290 siipikarjanlihaan erikoistunutta tilaa, joista broileritiloja noin 130. Lihanautoihin ja muuhun nautakarjatalouteen erikoistuneita tiloja oli 3 250. Lypsykarjatilojen määrä oli 7 300 eri puolella Suomea.

Suomalainen liha tuo ruokaturvaa.Vuonna 2018 koko lihantuotannon omavaraisuusaste (kulutuksen ja tuotannon suhde) oli Suomessa noin 91 prosenttia.

Suomalainen liha on lähiruokaa. Suomalaisten tuotantoeläinten rehu saadaan pääsääntöisesti oman tai naapuritilan pelloilta. Pohjoisissa olosuhteissa Suomen maaperä on vaikeasti hyödynnettävissä muiden elintarvikkeiden tuotantoon, mutta soveltuu hyvin lihan - ja rehuntuotantoon.

Lisätietoa:

Luonnonvarakeskus Luke
Elintarviketeollisuusliitto ry