Suomalainen liha

Alkuperällä on väliä

Lihantuotantomme on tehokasta ja liha on turvallista, vastuullisesti tuotettua ja jäljitettävää. Tuotanto perustuu tutkittuun tietoon, lainsäädännön noudattamiseen sekä lainsäädännön yli menevien yhteisesti sovittujen käytäntöjen toteuttamiseen.

Suomalainen liha on lähiruokaa ja eläinten rehu tulee pääsääntöisesti omilta pelloilta. Nurmen tuottaminen naudoille pitää yllä luonnon monimuotoisuutta, täydentää viljelykiertoa ja sitoo hiiltä peltoihin. Moni maatalousympäristön laji on riippuvainen lannasta. Suomalaisessa lihantuotannossa käytetään merkittävästi vähemmän antibiootteja ja muita eläinlääkkeitä kuin muissa Euroopan maissa. 

Suomalainen liha tuo työtä, hyvinvointia ja ruokaturvaa koko Suomelle ja on tärkeä osa maamme huoltovarmuutta. 

Suomalaisen lihan kuluttaminen on ulkomaista lihaa vastuullisempi ja kestävämpi valinta. Kun syö suomalaista lihaa, tietää mitä syö.