Lihankulutus Suomessa

Kg / hlö luullista lihaa

Lihankulutusluvut ilmoitetaan kaikissa maissa luullisena lihana eli ns. ruholihana. Syötävän lihan osuus saadaan, kun luullisesta lihasta poistetaan luiden osuus, keskimäärin 20 %. Kun huomioidaan vielä kypsennyshävikki, 10-30 % tuotteesta riippuen, kypsänä luuttomana lihana laskettuna syödyn lihan määrä on noin puolet luullisen lihan määrästä

 

 * Syötävät elimet otettiin tilastoihin vuonna 1969, silloin niitä kulutettiin 6,3 kg / hlö

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Lähteet: Kantar TNS Agri Oy ja Luonnonvarakeskus Luken Ravintotaseet ja Ravintotaseen ennakot

Luonnonvarakeskus Luken Ravintotase on yhteenveto Suomen tärkeimpien elintarvikeryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta. Taseessa lasketaan yli 60 tuotteesta koti­mainen käyttö tuotannon, varaston muutoksen, viennin ja tuonnin perusteella. Kotimainen käyttö jakautuu edelleen eri käyttötarkoituksiin: eläinrehuksi, siemenkäyttöön, teollisuuden raaka-aineiksi sekä ruoka­käyttöön, josta kulutusluvut saadaan jakamalla vuoden keskimääräisellä väkiluvulla.

 

Lihansyönnin useus Suomessa


  

Lähde: Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2013-2021, Kantar TNS Agri Oy