Lihankulutus Suomessa

Kg / hlö luullista lihaa

Lihan kulutusluvut ilmoitetaan kaikissa maissa luullisena lihana eli ns. ruholihana. Syötävän lihan osuus saadaan, kun luullisesta lihasta poistetaan luiden osuus, keskimäärin 20 %. Kun huomioidaan vielä kypsennyshävikki, 10-30 % tuotteesta riippuen, kypsänä luuttomana lihana laskettuna syödyn lihan määrä on noin puolet luullisen lihan määrästä.

Lihankulutus on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Kasvu tulee vaalean lihan, erityisesti broilerin kulutuksen kasvusta. Punaisen lihan (nauta, sika ja lammas) kulutus on ollut melko vakaata.

 Vuosi      Sika   Nauta   Lamm.    Siipik.    Hev.   Poro    Hirvi   Riista  Elimet *    Liha yht
1950 12,6 12,4 1,9 .. .. .. .. .. .. 29,0
1960 13,5 16,4 0,6 .. .. .. .. .. .. 32,1
1970 20,7 20,9 0,3 0,8 0,9 .. .. 1,5 6,2  50,1
1975 26,7 24,3 0,2 2,4 0,6 .. .. 1,5 6,8 61,8
1980 29,5 23,5 0,2 3,2 0,2 0,3 1,8 0,5 7,7 66,9
1985 33,0 21,7 0,3 4,3 0,2 0,5 .. 2,3 5,0 67,3
1990 33,0 21,8 0,3 6,8 0,1 0,7 .. 1,7 2,7 67,1
1995 32,5 19,0 0,5 8,7 0,1 0,5 1,0 1,3 2,1 64,7
2000 32,6 19,1 0,4 13,3 0,2 0,4 1,8 2,0 1,2 69,2
2005 33,5 18,6 0,3 16,1 0,2 0,6 2,1 0,2 1,4 72,9
2010 34,9 18,6 0,5 18,2 0,5 0,5 1,8 0,2 1,0 76,2
2011 36,4 18,6 0,7 18,2 0,5 0,5 1,9 0,3 0,7 77,7
2012 36,0 18,7 0,7 18,7 0,5 0,5 1,6 0,2 0,5 77,5
2013 35,6 18,4 0,6 19,5 0,6 0,5 1,2 0,2 0,5 77,1
2014 34,6 18,7 0,6 20,1 0,5 0,4 1,1 0,3 0,2 76,6
2015 35,1 19,2 0,7 21,6 0,4 0,5 1,3 0,2 0,5 79,4
2016 34,6 19,2 0,7 23,5 0,3 0,5 .. .. 0,6 81,0
2017 33,4 19,4 0,7 24,9 0,3 0,4 .. .. 0,1 81,0


Lähteet: Kantar TNS Agri Oy ja Luonnonvarakeskus Luken Ravintotaseet 

* Syötävät elimet otettiin tilastoihin vuonna 1969, silloin niitä kulutettiin 6,3 kg / hlö.

Luken Ravintotase on yhteenveto Suomen tärkeimpien elintarvikeryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta. Taseessa lasketaan yli 60 tuotteesta koti­mainen käyttö tuotannon, varaston muutoksen, viennin ja tuonnin perusteella. Kotimainen käyttö jakautuu edelleen eri käyttötarkoituksiin: eläinrehuksi, siemenkäyttöön, teollisuuden raaka-aineiksi sekä ruoka­käyttöön, josta kulutusluvut saadaan jakamalla vuoden keskimääräisellä väkiluvulla.

 Lähteet: Kantar TNS Agri Oy ja Luonnonvarakeskus Luken Ravintotaseet

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa määritetään punaisen lihan ja lihavalmisteiden kulutukseksi enintään 500 g viikossa kypsänä lihana. Ravintotaseen 2017 kulutustietojen mukaan suomalaiset söivät  punaista lihaa keskimäärin 530 g viikossa. Finravinto 2017 -tutkimuksen mukaan miesten keskimääräinen kulutus ylitti suosituksen, naiset söivät suosituksen mukaisesti.