Lihan asema suomalaisten ruokalautasilla on edelleen vakaa

Julkaistu 28.01.2022

Lihan asema suomalaisten ruokalautasilla on edelleen vakaa. Suurimmalla osalla suomalaisista lihan käyttö on säilynyt ennallaan ja 93 prosenttia syö lihaa jossain muodossa. Kotimaisuus on suomalaisille edelleen tärkeä kriteeri lihan valinnassa.

Lihatiedotuksen hiljattain teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että lihan kokonaiskäyttö ja lihaa syövien määrä ovat pysyneet vakaana suomalaisten keskuudessa. Kantarin lokakuussa 2021 tekemässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten lihan syöntiä ja lihan kulutusta ohjaavia tekijöitä. 

Viime vuoteen verrattuna lihaa syövien määrä on pysynyt samalla tasolla: 93 prosenttia suomalaisista syö lihaa jossain muodossa. Myös lihaa syömättömien määrä on pysynyt samalla tasolla. Päivittäin tai lähes päivittäin lihaa syövien määrä on noussut. Useamman kerran viikossa lihaa syödään 78 prosentissa kotitalouksista. 

Lihan syöntiä sanoo vähentäneensä 15 prosenttia ja lisänneensä neljä prosenttia suomalaisista. Syyt lihan käytön vähentämiseen ovat pääosin samoja kuin niillä, jotka eivät syö lihaa lainkaan. Tärkeimpinä mainittiin eettiset ja ekologiset syyt. Osa vähentää lihan syöntiä terveyssyistä, osalle liha ei enää maistu ja osa on vähentänyt lihan käyttöä taloudellisista syistä. 

Lihan hinta, kotimaisuus ja laatu ovat edelleen suomalaisille tärkeitä kriteerejä hankinnalle. Hinnan merkitys on vähentynyt jo muutaman vuoden ajan. 

Lisätietoja: Lihatiedotus, Noora Laukkanen, info@lihatiedotus.fi, p. 044 236 0039, www.lihatiedotus.fi 

Lähde: Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2021, Kantar TNS Agri Oy. Tutkimus tehtiin 22.-27.10.2021 ja siihen vastasi valtakunnallisesti 1 021 suomalaista, poislukien Ahvenanmaa. Aineisto painotettiin edustamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Virhemarginaali on +/- 3 prosenttia. 

» Takaisin uutisiin