Jäsenet

Lihatiedotusyhdistys ry tarjoaa puolueetonta ja luotettavaa tietoa suomalaisen lihantuotannon turvallisuudesta, jäljitettävyydestä ja läpinäkyvyydestä sekä eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi yhdistys välittää tietoa lihan hyvästä ravintosisällöstä ja käyttömahdollisuuksista monipuolisen kokonaisruokavalion osana.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä liha-alalla toimiva oikeustoimikelpoinen yhteisö, järjestö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenet 2019

Atria Suomi Oy, www.atria.fi
HKScan Finland Oy, www.hkscan.com
Snellmanin Lihanjalostus Oy, www.snellman.fi