Tuoreus ja kotimaisuus ovat lihassa hintaa tärkeämpiä

Julkaistu 19.08.2016

Lihaostoksilla kuluttajille tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat lihan tuoreus ja kotimaisuus. Niiden jälkeen tulevat hinta, käyttötarkoitus ja sopiva määrä. Kotimaisuus on tärkeämpää naisille kuin miehille. Naisista reilu 60 prosenttia ja miehistä noin puolet pitää lihan kotimaisuutta tärkeimpänä ostoperusteena.

Lihan ostamista selvitettiin Lihatiedotuksen teettämässä Lihan ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät 2015  -tutkimuksessa, johon vastasi 1024 yli 15-vuotiasta suomalaista. Tärkeimmäksi ostoperusteeksi arvioitiin lihan tuoreus, joka on tärkeintä 59 prosentille vastaajista. Toiseksi tärkeintä on lihan kotimaisuus, jota pitää tärkeimpänä 56 prosenttia suomalaisista. Kolmantena on lihan hinta, joka on tärkeintä 55 prosentille vastaajista. Seuraavina tulevat lihan käyttötarkoitus ja sopiva määrä. Lihan kotimaisuus on tärkeämpää naisille kuin miehille. Reilu 60 prosenttia naisista ja puolet miehistä arvioi kotimaisuuden tärkeimmäksi lihan ostamiseen vaikuttavaksi tekijäksi. 

Vuonna 2015 suomalainen söi kypsää lihaa reilu 40 kiloa

Valtaosa, 94 prosenttia suomalaisista syö lihaa jossakin muodossa. Ravintotaseen ennakkotietojen mukaan suomalainen söi viime vuonna lihaa yhteensä 79,4 kiloa. Määrä on noin kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui pääasiassa broilerin kulutuksen kasvusta. Kun huomioidaan luut ja hävikki, syödyn kypsän lihan määrä oli noin puolet tilastoidun lihan määrästä, reilu 40 kiloa.

Lähteet: Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2015 / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy ja Ravintotase 2015, ennakkotiedot.

Lisätietoja: Lihatiedotus, Riitta Stirkkinen, p. 050 560 2567

» Takaisin uutisiin