Lihan asema ruokavaliossa on pysynyt vakaana

Julkaistu 19.01.2018

Lihan asema suomalaisessa ruokavaliossa on edelleen vakaa ruokailutottumuksissa käynnissä olevista muutoksista huolimatta. Suurin osa, 94 prosenttia suomalaista syö lihaa jossain muodossa. Tärkeimmät syyt lihan käyttöön ovat jo useamman vuoden ajan olleet hyvä maku, ravitsevuus ja tottumus.

Lihan syönnissä ei ole tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana. Lihaa jossakin muodossa ilmoittaa syövänsä 94 prosenttia suomalaisista ja 6 prosenttia ei syö lihaa lainkaan. Tulokset perustuvat Kantar TNS Agri Oy:n tekemään tutkimukseen, joka tehtiin Lihatiedotuksen toimeksiannosta syyskuun lopussa 2017. Tutkimus on tehty lähes vuosittain 2000-luvun alusta lähtien.

 

Hyvä maku tärkeintä

Lihaa syödään hyvän maun takia. Maku on tärkein syy lihan syöntiin 40 prosentille suomalaisista. Hyvää makua arvostavat erityisesti miehet. Tärkeää on myös lihan ravintosisältö ja erityisesti proteiini.  ”Proteiinipitoisuus vakuuttaa varsinkin naiset. Naisten lihan käyttöä puoltavat myös helppous ja monipuolisuus”, kertoo Riitta Stirkkinen Lihatiedotuksesta. Noin joka neljäs syö lihaa tavan ja tottumuksen takia. Joka viides ei osaa mainita erityistä syytä lihan syönnilleen.

 

Lihasta luopuneille tärkeimmät syyt lihan jättämiseen pois ruokavaliosta ovat kasvissyönti sekä eettiset, ympäristöön ja terveyteen liittyvät syyt. 


Pyrkimys punaisen lihan vähentämiseen on kasvanut
Tutkimuksessa selvitettiin myös lihan syönnin lisäämistä ja vähentämistä. Lähes 80 prosentilla kuluttajista lihan käyttö on säilynyt ennallaan. Lihan käyttöä sanoo vähentäneensä joka kuudes. Punaisen lihan vähentämiseen pyritään aiempaa useammin. Syyt lihan käytön vähentämiseen ovat samoja kuin niillä, jotka eivät syö lihaa lainkaan. Osalla vähentäjistä taustalla ovat myös taloudelliset syyt.

 

Vuonna 2016 lihaa syötiin 81 kiloa henkeä kohden luullisena lihana. Kun huomioidaan luut ja hävikki, syötävän lihan osuus on noin puolet määrästä. Viime vuoden kokonaiskulutuksen ennakoidaan olevan vuoden 2016 tasolla.

 

Lihan syönnin useus 2017-2011
 

Lihan syönnin useus

2017

%

2016

%

2015
%

2014
%

2013
%

2011
%

Päivittäin tai lähes päivittäin

43

44

41

41

38

45

Useamman kerran viikossa

36

36

41

40

42

32

Noin kerran viikossa

10

10

9

11

12

11

Harvemmin

4

4

3

3

5

7

En syö lainkaan

6

7

6

5,0

4

5


Lähde:  Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2017, Kantar TNS Agri Oy. Tutkimus tehtiin 22.-27.9.2017 ja siihen vastasi 1 001 yli 15-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 3%.

 

Lisätietoja: Riitta Stirkkinen, p. 050 560 2567

 

Kuva: Lihatiedotus

 

» Takaisin uutisiin