Kuluttajien luottamus suomalaisen lihan laatuun on vahvistunut

Julkaistu 15.11.2019

 

Kuluttajat luottavat suomalaisen lihan laatuun aiempaa vahvemmin. Nyt reilu kolmannes kuluttajista pitää suomalaisen lihan laatua täysin moitteettomana. Viime vuonna vastaavan arvion antoi noin neljännes. Vahvimmin suomalaisen lihan laatuun luottavat miehet ja yli 55-vuotiaat kuluttajat.


Kuluttajien mielipiteitä suomalaisen lihan laadusta selvitettiin Lihatiedotuksen teettämällä tutkimuksella lokakuussa 2019. Tuloksista selviää, että suomalaisen lihan laatua oman käsityksen mukaan moitteettomana pitävien kuluttajien määrässä ei ole tapahtunut muutosta viimeisen vuoden aikana. Kahdeksan kymmenestä arvioi laadun edelleenkin vähintään moitteettomaksi. Omien tietojensa mukaan lihan laatua täysin moitteettomana pitävien määrä on sen sijaan kasvanut. Nyt reilu kolmannes kuluttajista pitää laatua täysin moitteettomana, kun viime vuonna vastaavan arvion antoi noin neljännes kuluttajista.

Parhaimman laatuarvion suomalainen liha sai miehiltä ja yli 55-vuotiailta kuluttajilta. Miehistä 37 prosenttia ja noin 40 prosenttia yli 55-vuotiaista pitää laatua täysin moitteettomana. Heikoimman arvion antoivat nuoret, 15-24 -vuotiaat kuluttajat. Heistä 12 prosenttia epäilee tai arvioi tietävänsä, että suomalaisen lihan laatu ei ole täysin moitteetonta.

Lisätietoja: Riitta Stirkkinen, p. 050 560 2567, riitta.stirkkinen@lihatiedotus.fi www.lihatiedotus.fi

Lähde: Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2019 -tutkimus, johon vastasi 1 108 yli 15-vuotiaista suomalaista. Virhemarginaali on +- 3. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri Oy lokakuussa 2019.

» Takaisin uutisiin