Eläinten mikrobilääkkeiden myynti väheni vuonna 2015

Julkaistu 17.10.2017

Mikrobilääkkeiden myynti eläinkäyttöön on vähentynyt Euroopassa. Lääkkeiden käyttöä on saatu vähenemään tilastotietojen hyödyntämisellä, kansallisilla tavoitteilla sekä määrätietoisella ohjauksella ja neuvonnalla. Vuosina 2011-2015 eläinkäyttöön tarkoitettujen mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus väheni 13 prosenttia 25 maan yhteistuloksissa.

Tiedot perustuvat Euroopan lääkevirasto EMA:n tuoreimpaan ESVAC 2017-raporttiin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa. Raportissa on mukana 30 maata, joista 25 maata on seurannut mikrobilääkkeiden myyntiä tuotantoeläimille vähintään viisi vuotta.

Mikrobilääkkeiden käyttöä on pyritty määrätietoisesti vähentämään ja kulutus onkin vähentynyt 15 maassa yli 5 prosenttia vuosina 2011-2015. Kahdeksassa maassa kulutus kuitenkin lisääntyi saman verran seurantajakson aikana. Kokonaiskulutuksen vähenemisestä huolimatta erot eri maiden välillä ovat edelleen suuret. Ero eniten ja vähiten mikrobilääkkeitä myyneiden maiden välillä oli vuonna 2015 yli satakertainen.

Suomalaisessa eläintuotannossa käytetään perinteisesti vähän eläinlääkkeitä ja silloinkin vain todetun sairauden hoitoon. Täällä mikrobilääkkeiden myyntimäärä väheni 7 prosenttia 2011-2015 välisenä aikana.

Euroopassa suositaan ryhmälääkityksiä, Suomessa lääkitään useimmiten eläinyksilöitä

Mikrobilääkkeitä käytetään eläinten tulehdustauteihin, joissakin Euroopan ulkopuolisissa maissa niitä saatetaan käyttää myös kasvun edistämiseen. Valtaosa, yli 90 prosenttia tuotantoeläinten mikrobilääkkeistä annettiin eläimille rehun tai juomaveden mukana ja yksilölääkinnän osuus oli alle 10 prosenttia (kuva 1). Suomessa yli puolet mikrobilääkkeistä annettiin edelleen eläinyksilöille, vaikka meilläkin ryhmälääkkeiden osuus on lisääntynyt.


Lähteet: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tiedote 17.10.2017 ja http://www.fimea.fi/elainlaakkeet/mikrobilaakkeiden_kulutus_elaimilla/esvac

» Takaisin uutisiin