@lihatiedotus: Suomessa eläimiä lääkitään enimmäkseen yksilöinä. Muissa Euroopan maissa valtaosa mikrobilääkkeistä annetaan rehun tai juomaveden joukossa. Käyttötarve vähenee hyvälllä #bioturvallisuus ja huolehtimalla eläinten #hyvinvointi. Se meillä osataan. #terveitäeläimiä #suomalaistalihaa https://t.co/o7kyWbxGTT

ma 18. marraskuuta 2019 10.01.01

Suomessa eläimiä lääkitään enimmäkseen yksilöinä. Muissa Euroopan maissa valtaosa mikrobilääkkeistä annetaan rehun tai juomaveden joukossa. Käyttötarve vähenee hyvälllä #bioturvallisuus ja huolehtimalla eläinten #hyvinvointi. Se meillä osataan. #terveitäeläimiä #suomalaistalihaa https://t.co/o7kyWbxGTT