Lihatiedotus » Tilastot » Tilastoja

Tilastolinkkejä

MMM Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
http://www.mmmtike.fi/www/fi/

MMM Tike/ Matilda maataloustilastot
http://www.maataloustilastot.fi/
Lihan tuotantotilastot kuukausi- ja vuositasolla, kotieläinten lukumäärät, tilojen
tuotantosuunnat
http://www.maataloustilastot.fi/tilasto/14
Ravintotaseet - yhteenveto elintarvikeryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta (11 ruoka-aineryhmää + juomat)

Tulli / Uljas
http://www.tulli.fi/fi
http://uljas.tulli.fi/
Tavaroiden ulkomaankauppatilastot

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
www.evira.fi
http://www.evira.fi/portal/52983
Hyväksytyt liha-alan laitokset
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/
Eläinsuojelu ja eläinten pito
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/
Eläinten terveys ja eläintaudit
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/
Eläinten tuonti ja vienti, sisämarkkinakauppa
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/
Eläinten rehut
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/
Valvonta, arviointi ja valvontaraportit

Tilastokeskus
http://www.stat.fi/index.html
http://www.stat.fi/til/maa.html
Käytössä oleva maatalousmaa, kotieläinten lukumäärät, lihan tuotantotilastot, maataloustuotteiden tuottajahinnat 
http://www.stat.fi/til/teo.html
Teollisuuden alue- ja toimialatilastot, teollisuuden energiankäyttö
http://www.stat.fi/til/ymp.html
Jätetilastot, kansantalouden materiaalivirrat, kasvihuonekaasut, toimialoittaiset ilmapäästöt

Elintarviketeollisuusliitto
http://www.etl.fi/www/fi/
http://www.etl.fi/www/fi/tilastot/rakennetilastot.php
Rakennetilastot, kotimaan myyntitilastot, vienti- ja tuontitilastot, elintarvikkeiden kustannusrakenne, elintarvikkeiden hintakehitys, arvonlisävero EU-maissa, kotitalouksien kulutusmenot, kotitalouksien ravintomenot, elintarvikkeiden kulutus Suomessa
http://www.etl.fi/www/fi/julkaisut/index.php
Tuotannon ympäristövastuu, tuotannon hyvät toimintatavat, suositukset ja ohjeet

Fimea - lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus
http://www.fimea.fi/
http://www.fimea.fi/elainlaakkeet
Mikrobilääkkeiden kulutus eläimillä, lääkehaku (ihmis- ja eläinlääkkeet)

EU - Euroopan komission julkiset maatalousalan tilastot
http://circa.europa.eu/
http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/Home/main

FAO, Food and Agriculture Organization of The United Nations
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/corp/statistics/en/
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
http://kids.fao.org/glipha/
http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.htm

WHO, World Health Organization
http://www.who.int/research/en/
http://www.who.int/topics/en/

OECD, the Organisation for Economic Co-operation and Development
http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,en_36774715_36775671_48172367_1_1_1_1,00.html

USDA United States Department of Agriculture
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=AGENCY_REPORTS
http://www.ers.usda.gov/Publications/OCE121/