Lihatiedotus » Tietoa lihasta » Lihavalmisteet

Lihavalmisteet

Lihavalmisteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai
näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena niin, että leikkuupinnan
perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat käsittelyssä kadonneet.

Lihavalmiste tehdään kuumentamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla, savustamalla tai näiden yhdistelmällä. Lihavalmiste voi sisältää myös muita elintarvikkeita kuin lihaa.