Lihatiedotus » Makkara

Makkara

Makkara on suoleen (luonnonsuoli tai keinosuoli)  tai muuhun päällykseen tai muottiin tehty, yleensä "pötkömäinen" lihavalmiste, jonka oleellisena valmistusaineena on liha (KTM:n päätös 5.3.1996/139)

Makkaroiden luokitus

Makkarat jaetaan valmistusmenetelmän ja käyttötarkoituksen mukaan kestomakkaroiksi, leikkelemakkaroiksi ja ruokamakkaroiksi. Kestomakkaroita ovat mm. meetvurstit, keittomakkaroita leikkelemakkarat ja ruokamakkaroita nakit sekä lenkki- ja grillimakkarat.

Makkara-nimeä saa käyttää myös seuraavista valmisteista: laukkamakkara, perunamakkara, ryynimakkara ja verimakkara, vaikka ne eivät perinteisen makkaran määäritelmää täytäkään valmistusaineen osalta.

Makkaran koostumus

Lihan ja muiden lihaan verrattavien valmistusaineiden yhteismäärän tulee olla

  • kestomakkarassa väh. 95 painoprosenttia valmiista elintarvikkeesta
  • leikkelemakkarassa väh. 50  painoprosenttia valmiista elintarvikkeesta
  • ruokamakkarassa väh. 45 painoprosenttia valmiista elintarvikkeesta

Leikkele- ja ruokamakkarassa saa perunajauhon ja tärkkelyksen määrä tärkkelykseksi laskettuna olla enintään 8 painoprosenttia ja maitoproteiini- ja muiden proteiinivalmisteiden määrä proteiiniksi laskettuna olla yhteensä 3 painoprosenttia laskettuna valmiista elintarvikkeesta.