Lisää lihasta

Tällä sivustolla kerrotaan lihantuotannon ympäristövaikutuksista, lihan merkityksestä ravitsemuksessa sekä tuotantoeläinten kasvuoloista. Ilmastonmuutos on vakava asia ja se on otettava huomioon kaikessa ruuantuotannossa. On tärkeää, että ruokaa pystytään tuottamaan riittävän lähellä kuluttajaa. Paikallinen ruuantuotanto vahvistaa alueellista monimuotoisuutta sekä tukee työllisyyttä ja talouden hyvinvointia.

Ruokavalio on kokonaisuus myös ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Valtaosa kuluttajista syö mielellään lihaa ja lihalla on tärkeä merkitys hyvälaatuisen proteiinin, raudan ja B-ryhmän vitamiinien saannissa. Hyvä ja monipuolinen ruoka myös maistuu eikä sitä heitetä pois.

Eläinten hyvinvointi on tärkeää ja se on huomioitava koko elintarvikeketjun toiminnassa. Eläinten asiallinen hoito ja hyvät kasvuolot ovat perusedellytys koko lihaketjun tuottavalle toiminnalle.

Lihatiedotusyhdistys ry on tuottanut sivuston maa- ja metsätalousministeriön tuella.