Vastuullinen tuotanto

Vastuullinen ruoantuotanto on kansallisesti ja globaalisti tärkeää ja samaan aikaan haasteellista. Nykyiset toimintavat eivät ole kestäviä varsinkaan ympäristön, luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vastuullisessa ruoantuotannossa on ensiarvoisen tärkeää eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä tuoteturvallisuuden eteen tehtävä työ. Eläintenpito vaikuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen ja samalla maaseudun elinvoimaisuuteen. Vaikutukset voivat olla myös positiviisia, esimerkiksi nautojen laiduntaminen pitää osaltaan yllä luonnon monimuotoisuutta. 

Hyvä ruokavalio on kokonaisuus

Ruokavalion on kokonaisuus ja kaikki ruoka kuormittaa ympäristöä. Lihan hiilijalanjälki tuotettua lihakiloa kohden on suurempi kuin kasvisten, mutta hyvään ateriaan kuuluu aina muitakin ruoka-aineita kuin liha. Ravitsemussuositusten mukaisen lautausmallin mukaan kootun arkiaterian hiilijalanjälki jakautuu tasaisesti pääruoan, salaatin sekä leivän ja ruokajuoman kesken. Ympäristöystävällinen ruokailu ei ole ristiriidassa ravitsemussuositusten kanssa, jotka kannustavat kohtuulliseen, monipuoliseen ja tasapainoiseen syömiseen. Ympäristön kannalta on tärkeää, että ruoka maistuu hyvälle ja se syödään - silloin ei synny hävikkiä.