Ruhojen laatuluokitus

Ruhojen laatuluokitus kuvaa ruhon käyttövarvoa ja on lakisääteistä. EU:ssa käytetään ns. EUROP-luokitusta, jonka avulla määritetään ruhon lihaksikkuus ja rasvaisuus. Teurastamoissa luokituksen tekevät vain teurastamoista riippumattomat luokittajan koulutuksen saaneet henkilöt. Luokittajan lupakirjan myöntää Maaseutuvirasto. Valtuutus kattaa luokituksen lisäksi ruhon punninnan ja tunnistemerkinnällä varustamisen. Luokituksen ja punnituksen valvonnasta  ja luokittajien koulutuksesta vastaa Foodwest Oy Maaseutuviraston valtuutuksella.

Luokituksessa määritellään ruhon käyttöarvo eli punaisen lihan ja rasvan osuus ruhon painosta. Luokitus palvelee tasapuolisesti ruhon jatkojalostajaa ja tuottajaa. Luokitus on teurastamolle tuotannohjauksen ja hinnoittelun apuväline. Tuottaja taas voi arvioida kasvatuksen onnistumista ja taloudellisuutta. 

Luokitus tehdään silmämääräisesti. Lihakkuusluokituksessa päähuomio kiinnitetään sivuprofiiliin, ensisijaisesti paisteihin, sekä selkään ja lapoihin. Lihakkuuden perusluokkia on Suomessa käytössä viisi (E,U,R,O,P) ja ne jaetaan lisäksi + ja - -luokkiin. Rasvaisuusluokkia on myös viisi ja ne ilmoitetaan numeroin 1-5. Nykyisillä painoilla rasvaluokan tavoite on 2, mutta kolmosen esiintyminen kertoo, että ruokinta on ollut riittävää.

Luokitusohjeet löytyvät Foodwest Oy:n sivuilta.