Jalostus

Suomessa yleisimmin käytettävät sikarodut ovat suomalaiset yorkshire ja maatiainen. Niitä käytetään puhtaina jalostukseen joko risteytettynä keskenään tai ulkomailta lähtöisin olevien duroc- ja hampshire-rotujen kanssa.

Terveyttä ja elinvoimaa

Jalostustyössä pyritään vähärasvaiseen ja lihaksikkaaseen sianlihaan. Tavoitteena on myös hedelmällisyyden, teuraslaadun, kasvunopeuden ja eläinten terveyden parantaminen. Suomessa jalostetaan yorkshireä ja maatiaista ns. yleissikana, jossa jalostetaan sekä hedelmällisyys- että lihantuotanto-ominaisuuksia. Muualla jalostetaan esimerkiksi lisääntymisominaisuuksia yhdessä ja tuotanto-ominaisuuksia toisessa rodussa.

Suuri osa teurastettavista sioista on edellä mainittujen rotujen risteytyksiä. Risteytyksillä pyritään lisäämään emakoiden kestävyyttä ja hedelmällisyyttä sekä porsaiden elinvoimaisuutta.

Kun jalostus, ruokinta ja olosuhteet ovat kunnossa, sika voi kasvaa jopa kilon päivässä. Samalla rehun hyväksikäyttö on parantunut ja paksu silavakerros huvennut puoleen. Sian nopeasta kasvusta johtuen sian normaali teurastusikä on nyt 5 - 6 kuukautta.