Naudanlihan tuotanto

Suomessa tuotettiin vuonna 2015 yhteensä 86,3 miljoonaa kiloa naudanlihaa ja kulutettiin 105 miljoonaa kiloa. Tuotantomäärä kasvoi 3,9 prosenttia edellisvuodesta ja johtui nuoresta naudasta, teuraspainojen noususta ja nopeammasta kasvusta. Sonnin teuraspaino nousi 5 kiloa keskimäärin 346 kiloon ja hiehon 2 kiloa 245 kiloon (Elintarviketalous 2016).

Eläinten terveys ETT ry on kehittänyt Naseva-järjestelmän, joka edistää eläinten terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nautatiloilla. Terveydenhuollon kansallisen tason toimet ylittävät lakisääteiden tason vaatimukset. 

Naseva-nautatila

Tila on kirjattu Nasevaan ja tilalla on eläinlääkärin kanssa solmittu ETU- terveydenhuoltosopimus.

Eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden ETU – terveydenhuoltokäynnin.

Tilalla on eläinlääkärin tekemä, terveydenhuoltokäynnin perusteella laadittu kirjallinen ETU- terveydenhuoltokartoitus ja –suunnitelma, joka päivitetään vuosittain.

Tilalla harjoitetaan järjestelmällistä tuotanto- ja terveysseurantaa.

Tilalla noudatetaan lakisääteisiä vaatimuksia eläinten lääkityksistä ja hoidoista. Antibioottihoidon varoajan päätyttyä lypsylehmän maidon jäämättömyys todetaan Eviran hyväksymällä testillä ja testin tulos kirjataan. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä sekä käy läpi muut lääkityksiin liittyvät käytännöt.

Tilalla noudatetaan eläinsuojelusäädöksiä. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä ja antaa tarvittaessa eläinten hyvinvointiin liittyvää neuvontaa.

Tila noudattaa ETT ry:n ohjeita tilatason tautisuojauksessa, eläinten, sperman ja alkioiden tuonnissa sekä rehujen ostossa.

Ruokinta- ja rehuhygienian, kuivituksen ja lannankäsittelyn sekä eläinten oleskelutilojen järjestelyillä ehkäistään ulosteperäisten taudinaiheuttajien leviämistä karjassa ja pidetään eläimet mahdollisimman puhtaina. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä.

Lisätietoja Nasevasta voi lukea Eläinten terveys ETT ry:n sivuilta, www.naseva.fi

Nautakejtun hyvät toimintatavat

Naudanlihantuotantoa halutaan kehittää elintarviketalouden laatustrategian mukaisesti. Osana sitä Elintarviketeollisuusliitossa toimiva Suomen Lihateollisuusyhdistys on koonnut kuvauksen lihantuotannon hyvistä toimintatavoista nautaketjussa. Se käsittelee mm. eläinainesta, tuotantotapoja  ja -tiloja, ruokintaa, eläinten hoitoa ja lihatuotteiden valmistusta.