Makkaroiden suolapitoisuus

Moni karttaa makkaroita rasvaisuuden lisäksi myös niiden suolaisuuden takia. Suomessa lihavalmisteiden ja makkaroiden tuotekehityksessä suolan vähentäminen on kuitenkin ollut keskeistä jo vuosien ajan. Vähennys on tehty ja tehdään vaiheittain, jolloin vähempään suolaan tottuu helpommin. Myös tuoteinnovaatiot ja tuotantoprosessien kehittyminen mahdollistavat entistä vähemmän suolaa sisältävien makkaroiden tuotannon.

Makkaroiden sisältämä suolan määrä merkitään pakkaukseen ja luvussa on uuden ilmoitustavan mukaan lisätyn suolan lisäksi myös lihassa luonnostaan oleva natrium. Siten suolapitoisuus on suurempi kuin aikaisemmin, vaikka tuotteeseen lisätyn suolan määrä ei olisikaan kasvanut.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa  1010/2014 (voimaan 13.12.2016) määritellään uudet suolaisuusrajat. Makkaroiden pakkauksissa tulee olla merkintä 'voimakassuolainen tai sisältää paljon suolaa', jos suolapitoisuus on yli 2,0 %. Jos makkaran suolapitoisuus on 1,5 % tai alle (25 % vähemmän voimakassuolaisuuden rajasta), niin pakkauksissa voi lukea 'vähennetty suolaa tai vähemmän suolaa'.

Muut leikkeleinä käytettävät lihavalmisteet ovat voimakassuolaisia, jos niissä on yli 2,2 % suolaa. Jos suolaa on 1,7 % tai alle, voidaan käyttää merkintää 'vähennetty suolaa tai vähemmän suolaa.'