Makkaran pakkausmerkinnät

Uudessa kansallisessa asetuksessa (MMMa 264/2012) makkaran koostumusta ja A-luokan makkaroita koskevat vaatimukset poistettiin 1.7.2014 alkaen. Makkaroiden keskimääräinen rasvapitoisuus tulee edelleen ilmoittaa kaikissa makkaroissa. Muilta osin makkarasta annettavat tiedot säilyvät lähes muuttumattomana.

Makkaran olennainen raaka-aine on liha, joten ainesosan korostamista koskevasta merkintävaatimuksesta johtuen makkarassa käytetyn lihan määrä (lihapitoisuus) ilmoitetaan painoprosentteina valmiista elintarvikkeesta.

Lihan, mekaanisesti erotetun lihan ja elinten ym. osalta on ilmoitettava myös eläinlaji.

Makkaraan käytetyt ainesosat ilmoitetaan omilla nimillään ainesosaluettelossa. Jos makkaran olennainen ainesosa, liha, korvataan muulla ainesosalla, on siitä ilmoitettava tuotteen nimen yhteydessä, kuten verimakkara ja ryynimakkara.

Makkaran rasvapitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina valmistushetkellä tai niin kuin ravintoarvomerkinnästä erikseen säädetään.

Käyttöohjeet, jos makkara myydään esim. raakana, tulee ilmoittaa pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti.

Makkaran suolapitoisuus sekä tarvittaessa merkintä voimakassuolaisuudesta on edelleen ilmoitettava kansallisen pakkausmerkintälainsäädännön mukaisesti. Jos makkarassa on yli  2% suolaa, pakkauksessa pitää olla merkintä 'voimakassuolainen' tai 'sisältää paljon suolaa.' Pakkaukseen saa laittaa merkinnän 'vähennetty suolaa' tai 'vähemmän suolaa', jos makkarassa on alle 1,5 % (MMMa 1010/2014).

Käyttöön vakiintuneita makkaroiden nimiä, kuten kestomakkara, leikkelemakkara ja ruokamakkara saa edelleen käyttää, mutta ne eivät saa johtaa harhaan. Jos nimi ei ole vakiintunut elintarvikkeen nimi, makkararyhmä on käytävä ilmi kaupallisesta nimestä, kuten esimerkiksi Chorizo ruokamakkara.

Kypsennetyistä lihavalmisteista ja liharuokavalmisteista on ilmoitettava elintarvikkeen valmistusmaa, jos ilmoittamatta jättäminen johtaa kuluttajaa harhaan. Makkaroihin käytetyn lihan alkuperän ilmoittaminen ei ole pakollista, sillä kypsennettyihin liha- ja liharuokavalmisteisiin käytetyn lihan alkuperää ei pakkausmerkinnöissä tai esitetiedoissa tarvitse säädösten mukaan ilmoittaa. Jos lihavalmiste tai liharuokavalmiste valmistetaan myymälässä, ravintolassa tai suurtaloudessa, valmisteeseen käytetyn lihan alkuperä on pystyttävä asiakkaalle tarvittaessa kertomaan.