Lihan pakkausmerkinnät

Elintarvikkeen nimi

Elintarvikkeen nimenä on käytettävä EU:n lainsäädännössä säädettyä nimeä, Suomessa käyttöön vakiintunutta nimeä tai nimeä, joka kuvaa elintarviketta ja tarvittaessa sen käyttöä.

Liha elintarvikkeen ainesosana on nisäkäs- ja lintulajien luustolihaksia sekä niihin luonnostaan sisältyviä tai liittyviä kudoksia joissa rasvan ja sidekudoksen kokonaispitoisuudet eivät ylitä sovittuja arvoja. Elintarvikkeen ainesosana olevasta lihasta on ilmoittava myös eläinlaji, josta tai joista liha on peräisin.

Nimen on sisällettävä tai siihen on liitettävä tiedot ominaisuuksista

 • jauhettu, savustettu tai sulatettu (tuotteet on pakastettu ennen myyntiä ja myydään sulatettuina);
     esim. maksalaatikko, sulatettu
 • lisätty vettä, jos lisättyä vettä valmiissa tuotteessa on yli 5 %; esim. harmaasuolattu kinkku, lisätty vettä
 • lisätyn proteiinin esiintyminen ja alkuperä on ilmoitettava; esim. jos lihavalmisteet ja
     raakalihavalmisteet sisältävät lisättyä proteiinia sellaisenaan ja eläinlaji mainittava
 • paloista yhdistetty liha; esim. paloista yhdistetty kinkkurulla
 • jauhelihan nimitystä koskeva erityisvaatimus; rasvapitoisuus ja kollageeni/lihaproteiinisuhde 
 • makkaroihin käytettävät suolet; jos suoli ei ole syötävä, siitä on ilmoitettava
 • pakastetun lihan ja raakalihavalmisteiden pakastuspäivämäärä
 • jos tuotteen säilyvyttä on parannettu suojakaasulla; merkintä pakattu suojakaasuun

Elintarvikepakkauksissa ilmoitettavat pakolliset tiedot

 • Elintarvikkeen nimi
 • Ainesosaluettelo
 • Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet
 • Ainesosien ryhmien määrät*
 • Sisällön määrä
 • Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta sekä pakastuspäivämäärä *
 • Säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet *
 • Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän nimi ja osoite
 • Alkuperämaa tai lähtöpaikka *
 • Käyttöohje*
 • Alkoholipitoisuus
 • Ravintoarvoilmoitus

Muut pakolliset tiedot

 • Merkintä voimakassuolaisuudesta.  Uusi MMMa 1010/24 määritttelee eräiden elintarvikkeiden
     ilmoittamisen voimakassuolaisiksi.  Asetus astui voimaan 13.12.2016 ja koskee
     mm. makkaroiden ja lihavalmisteiden suolapitoisuuksia.
 • Erätunnus
 • Erityislainsäädännön edellyttämät merkinnät*

  *= tarvittaessa
   

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä säädetään EU:n kuluttajainformaatioasetuksella N:o 1169/2011. Kuluttajainformaatioasetus koskee kuluttaja- ja suurkeittiökäyttöön tarkoitettuja pakattuja ja pakkaamattomia elintarvikkeita sekä elintarvikkeiden etämyyntiä ja markkinointia. Yleisenä tavoitteena on kuluttajien terveyden ja etujen suojelu sekä harhaanjohtamisen estäminen. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti luettavia ja ymmärrettäviä.