Lihan laatu ja turvallisuus

Ruoan laatu ja turvallisuus ovat tärkeitä koko elintarvikeketjulle tuottajasta kuluttajaan. Ruoan hyvän maun lisäksi kuluttajat arvostavat elintarvikkeen alkuperää, terveellisyyttä, laatua ja turvallisuutta. 

Suomen pohjoinen sijainti, ilmasto-olosuhteet sekä lainsäädäntö ja valvonta tuovat hyvän pohjan laadulle ja turvallisuudelle. Lisäksi tutkimus, vastuullinen toiminta ja ammattitaito koko tuotantoketjussa vahvistavat laatua ja turvallisuutta. Lihan turvallisuutta lisää se, että tarvittaessa lihaerä pystytään jäljittämään tuotantotilalle asti, naudanliha jopa eläimeen asti.